Identiteitskaart en Kids-ID

  1. Zuletzt aktualisiert am

Algemeen


Elke Belg ouder dan 12 jaar die zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft en zich laat inschrijven in het bevolkingsregister van een Belgische ambassade of beroepsconsulaat, moet een Belgische identiteitskaart aanvragen.

Voor kinderen jonger dan 12 jaar is dit geen verplichting.

Uw in België of door een ander consulaat afgegeven identiteitskaart blijft geldig tot de vervaldatum.
 

Geldigheidsduur van een eID
Leeftijd bij aanvraag Geldigheidsduur eID
Kinderen minder dan 12 jaar oud
Tussen 12 en 18 jaar
Tussen 18 en 75 jaar
Ouder dan 75 jaar
3 jaar
6 jaar 
10 jaar 
30 jaar

 

Aanvraag indienen


De aanvraag gebeurt op de Ambassade in Rabat via een online afspraak

Voor te leggen documenten:

  • Het aanvraagformulier (zie hieronder) volledig ingevuld in zwarte inkt, gedateerd en ondertekend, (bij minderjarige kinderen ondertekend door beide ouders).
  • Twee recente pasfoto’s in kleur en volgens de geldende voorschriften (zie hieronder).
  • Origineel en kopie van uw Belgische identiteitskaart (reeds vervallen of nog geldig).
  • Bij minderjarige kinderen: kopie van de identiteitskaart of het nationaal paspoort van beide ouders.
  • In geval van diefstal/verlies van de identiteitskaart: een verklaring van diefstal/verlies van de politie.
  • Een kopie van uw verblijfskaart (of de aanvraag ervan “récépissé de demande”) vanaf 18 jaar of van uw Marokkaanse identiteitskaart vanaf 12 jaar.
  • Betaling van de consulaire rechten: zie consulaire tarieven.

De Belgen ingeschreven in onze consulaire posten moeten zich sinds 21 juni 2021 verplicht in persoon in de Ambassade in Rabat melden voor hun eID-aanvraag.


Nieuwe identiteitskaart of Kids-ID afhalen


Een drietal weken na het verwerken van de aanvraag, zal de ambassade in Rabat u per mail uitnodigen om een online afspraak te maken voor het afhalen van de nieuwe identiteitskaart of Kids-ID.

Bij het persoonlijk afhalen van de eID kan u de elektronische chip op de kaart activeren. De geactiveerde PIN- & PUK-certificaten bieden de mogelijkheid om zich op internet op een internationaal ;erkende en beveiligde manier te identificeren. De activatie is niet mogelijk in de ereconsulaten, maar wel in de Belgische gemeenten of in andere consulaire beroepsposten.