Paspoorten

 1. Still valid on
 2. Zuletzt aktualisiert am

Algemeen

Voor wie?

Belgische Ambassades en Consulaten in het buitenland geven enkel biometrische paspoorten af aan Belgen die in een consulair bevolkingsregister ingeschreven zijn. Zie ook verder punt 4 : uw paspoort elders aanvragen.

Belgen, die in België ingeschreven zijn, of die nergens ingeschreven zijn, kunnen geen biometrisch paspoort krijgen bij een Belgische Ambassade of Belgisch Consulaat in het buitenland.

Paspoort verloren of gestolen?

Als uw paspoort verloren of gestolen is, klik hier om de noodzakelijke stappen te kennen.

 

Aanvraag indienen

Maak een online afspraak via e-Appointment.

Het Belgisch paspoort is biometrisch. U moet persoonlijk verschijnen op de Ambassade in Rabat waar u in de consulaire bevolkingsregisters ingeschreven bent. Bij uw aanvraag registreren we volgende gegevens :

 1. uw foto;
 2. uw vingerafdrukken (voor personen vanaf 12 jaar);
 3. uw gedigitaliseerde handtekening (voor personen vanaf 6 jaar).

Van kinderen jonger dan 6 jaar worden geen biometrische gegevens opgenomen. Toch moet het kind aanwezig zijn voor de aanvraag. 
 

Voor te leggen documenten

 • Het aanvraagfomulier (zie hieronder) volledig ingevuld en ondertekend (bij minderjarige kinderen door beide ouders ondertekend),
 • Kopie van de Belgische identiteitskaart van de aanvrager,
 • Bij minderjarige kinderen (-18 jaar): kopie van identiteitskaart of nationaal paspoort van beide ouders,
 • Het huidig paspoort (reeds vervallen of nog geldig), 
 • In geval van diefstal/verlies van het paspoort: een verklaring van diefstal/verlies van de politie,
 • Twee recente pasfoto's in kleur en volgens de geldende voorschriften (zie hieronder),
 • Betaling van de consulaire rechten: zie consulaire tarieven.

Afhalen van paspoort

Eén à drie weken na het verwerken van de aanvraag, krijgt u een mail met bevestiging dat u paspoort bij de ambassade aangekomen is. Maak online een afspraak voor het afhalen van het nieuwe paspoort. De afhaling gebeurt persoonlijk of via een gelegaliseerde volmacht. Afhaling is ook mogelijk in de ereconsulaten van Agadir en Marrakech.

 

Uw paspoort elders aanvragen

Als Belg ingeschreven in de bevolkingsregisters van de Ambassade in Rabat, kunt u uw biometrisch paspoort ook elders aanvragen:

 • In België: 
  • in de gemeente waar u laatst ingeschreven was,
  •  in de gemeente waar u geboren bent (indien u nooit in België woonde).
 • In het buitenland: bij elke andere Belgische diplomatieke of consulaire post.

U betaalt dan uw paspoort op het gemeentebestuur of in de diplomatieke of consulaire post.