Attest van Geen Huwelijksbeletsel (AGHB)

  1. Zuletzt aktualisiert am

Op de Belgische Ambassades en Consulaten in het buitenland vinden er geen huwelijken plaats. De bevoegdheden van de consulaire ambtenaren inzake burgerlijke stand, opgesomd in artikel 7 van het Consulaire wetboek (21 december 2013), bevatten deze mogelijkheid niet.

Twee procedures zijn mogelijk.
 

Huwelijk in België


Indien u kiest voor een huwelijk in België met een persoon van Marokkaanse of vreemde visumplichtige nationaliteit dient uw verloofde een visumaanvraag met het oog op huwelijk in te dienen bij de dienstverlener TLScontact te Casablanca.

Voor meer informatie over de visumaanvraag, gelieve de website van TLScontact aandachtig te raadplegen.

Als Belg moet u bepaalde documenten aan de dienst burgerlijke stand van uw plaats van huwelijk voorleggen. Gelieve deze dienst te contacteren om u over de procedure te informeren.
 

Huwelijk in Marokko


Indien u beslist om in Marokko te huwen, dient u een dossier voor te leggen aan de Familierechtbank dat o.a. een “attest van huwelijksbekwaamheid" bevat; naar Belgisch recht wordt dat document "Attest van Geen HuwelijksBeletsel” (AGHB) genoemd.

Landgenoten die eveneens de Marokkaanse nationaliteit bezitten, moeten geen "attest van geen huwelijksbeletsel" voorleggen aan de plaatselijke autoriteiten. U kunt de Marokkaanse nationaliteit bezitten, zelfs indien u geen reispaspoort of Marokkaanse identiteitskaart bezit.

De afgifte van dit attest wordt geregeld door de artikels 69 tot 71 van het Consulair Wetboek. Dit attest, waaruit blijkt dat naar Belgisch recht geen wettelijk beletsel bestaat tegen het voorziene huwelijk, wordt afgegeven door de Belgische Ambassade in Rabat.

De details van de procedure zijn in onze infofiche AGHB hieronder beschreven

Gelieve de procedure aandachtig te lezen en op te volgen.


Andere informatie


Overschrijving van het huwelijk


Uw buitenlandse huwelijksakte kan in de registers van de burgerlijke stand van een Belgische gemeente overgeschreven worden. Hiermee kunt u in België gemakkelijk uittreksels of letterlijke kopieën verkrijgen. De FOD Buitenlandse Zaken en de Belgische consulaire vertegenwoordigingen zijn niet bevoegd om dit te doen. U moet contact opnemen met de gemeente van uw huidige woonplaats in België of met de gemeente waar u zich vestigde na uw terugkeer uit het buitenland. Als u geen woonplaats in België hebt, kan het document in de volgende volgorde in de registers van de burgerlijke stand worden overgeschreven:

  1. uw laatste woonplaats in België;
  2. vanuit je ouderlijk woonplaats in stijgende lijn (vader, moeder, grootvader, grootmoeder);
  3. de Belgische gemeente waar u bent geboren;
  4. de stad Brussel.

Gelieve contact op te nemen met de betrokken gemeente in België voor meer informatie over de overschrijving.
 

Huwelijksvermogenstelsel


Als u wilt afwijken van het wettelijk huwelijksstelsel of als u de invloed van uw huwelijk op uw vermogen nader wilt specificeren, is het raadzaam om vóór het huwelijk door een Belgische notaris een huwelijkscontract op te stellen. Hiermee kunt u duidelijk het stelsel definiëren dat u kiest (scheiding van goederen, gemeenschap van goederen, enz.).

Als het huwelijkscontract naar de ambassade of het consulaat-generaal moet worden gestuurd, stuurt uw Belgische notaris zijn ontwerp-akte per e-mail naar de notaris van de FOD Buitenlandse Zaken (notaribox@diplobel.fed.be) en deze zal het doorsturen naar de Belgische diplomatieke of consulaire post die vervolgens contact met u opneemt. Als uw toekomstige echtgenoot de taal van de akte niet begrijpt, moet deze door een erkende vertaler worden vertaald.

Voor alle nuttige informatie, kunt u de webpagina van de dienst Notariaat raadplegen. Als u na het huwelijk het huwelijksregime wilt wijzigen, moet u contact opnemen met uw notaris in België.
 

Huwelijk en nationaliteit


Sinds 01/01/2013 kunnen alleen personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben op basis van een legaal verblijf de Belgische nationaliteit aanvragen. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie. Het huwelijk met een Belg heeft geen directe invloed op de nationaliteit van uw buitenlandse echtgenoot.