Ambassade en Consulaten van België in Marokko
Home Consulaire diensten Het attest geen huwelijksbeletsel

Het attest geen huwelijksbeletsel

Op de Belgische Ambassades en Consulaten in het buitenland vinden er geen huwelijken plaats. De bevoegdheden van de consulaire ambtenaren inzake burgerlijke stand, opgesomd in artikel 7 van het Consulaire wetboek (21 december 2013), bevatten deze mogelijkheid niet.

Twee procedures zijn mogelijk:

HUWELIJK IN BELGIË:

Indien u kiest voor een huwelijk in België met een persoon van Marokkaanse of vreemde visumplichtige nationaliteit dient uw verloofde een visumaanvraag met het oog op huwelijk in te dienen bij de dienstverlener TLScontact te Casablanca.

Voor meer informatie over de visumaanvraag, gelieve de website van TLScontact aandachtig te raadplegen.

Als Belg moet u bepaalde documenten aan de dienst burgerlijke stand van uw plaats van huwelijk voorleggen. Gelieve deze dienst te contacteren om u over de procedure te informeren.

HUWELIJK IN MAROKKO:

Indien u beslist om in Marokko te huwen, dient u een dossier voor te leggen aan de Familierechtbank dat o.a. een “attest van huwelijksbekwaamheid" bevat; naar Belgisch recht wordt dat document "Attest van Geen HuwelijksBeletsel” (AGHB) genoemd.

Landgenoten die eveneens de Marokkaanse nationaliteit bezitten, moeten geen "attest van geen huwelijksbeletsel" voorleggen aan de plaatselijke autoriteiten. U kunt de Marokkaanse nationaliteit bezitten, zelfs indien u geen reispaspoort of Marokkaanse identiteitskaart bezit.

De afgifte van dit attest wordt geregeld door de artikels 69 tot 71 van het Consulair Wetboek. Dit attest, waaruit blijkt dat naar Belgisch recht geen wettelijk beletsel bestaat tegen het voorziene huwelijk, wordt afgegeven door de Belgische Ambassade in Rabat.

1ste etape:

Eens in het bezit van het document, schrijft u een e-mail aan de Ambassade van België in Rabat : rabat@diplobel.fed.be  U dient volgende elementen duidelijk te vermelden:

  • Het onderwerp van uw aanvraag,
  • De gemeente/stad van uw toekomstig huwelijk,
  • De keuze van woonplaats in België, indien u niet in een Belgische gemeente ingeschreven bent,
  • Uw coördinaten (e-mail, gsm-nummer, vaste lijn)

Wat bekent “keuze van woonplaats”?

Een Belg die in het buitenland verblijft moet een woonplaats kiezen in België, hetzij bij familie, vrienden, kennissen, advocaat, notaris… De gekozen woonplaats veronderstelt geen verblijf, maar het is naar dat adres dat alle briefwisseling en betekeningen toegezonden zullen worden. Dit adres is tijdelijk en verdwijnt na afhandeling van de procedure.

Op de dag van de afspraak moet u een verklaring van woonplaats ondertekenen om uw keuze te bevestigen.

Bij deze mail moet u een leesbare gescande kopie, PDF of JPG formaat, van volgende documenten sturen:

- een aanvraagformulier, ingevuld en ondertekend, 

- een kopie van het identiteitsdocument van uw partner.

2de etape:

Na ontvangst van de volledige aanvraag zal u een afspraak toegekend worden. Op de dag van afspraak moet u alle originele documenten meebrengen en de consulaire kosten betalen in lokale munt.

De toekomstige echtgeno(o)t(e) moet een van de landstalen machtig zijn (Frans, Nederlands of Duits). Anders is de aanwezigheid van een erkende vertaler-tolk verplicht, op kosten van de aanvrager.

De afgifte van een AGHB is niet automatisch. Indien nodig zal het dossier worden voorgelegd aan de Procureur des Konings bevoegd voor de woonplaats van de Belgische partij.

De Ambassade is niet bevoegd om u te informeren over andere aspecten van de Marokkaanse huwelijksprocedure. Gelieve de plaatselijke autoriteiten te raadplegen.