Ambassade en Consulaten van België in Marokko
Home Consulaire diensten Legalisatie van documenten

Legalisatie van documenten

1. Openbare akten:

Het Koninkrijk Marokko is op 30 juni 2016 toegetreden tot het Apostilleverdrag van Den Haag van 5 oktober 1961. Dit verdrag trad voor Marokko in werking op 14 augustus 2016. Vanaf deze datum zijn alle Marokkaanse openbare documenten vrijgesteld van legalisatie.

U moet dus niet meer naar de Ambassade in Rabat komen om uw Marokkaanse documenten te legaliseren! (geboorteakte, huwelijksakte, …)

De bevoegde Marokkaanse overheden brengen nu op deze documenten een “Apostille” aan : dit is een stempel die de handtekening waarmerkt. Hierdoor zijn officiële Marokkaanse documenten direct geldig in België zonder legalisatie.

De Marokkaanse overheid die uw document heeft afgeleverd kan u informeren wie bevoegd is voor de Apostille van uw document. U kan ook de website Apostille.ma raadplegen.

 
2. Andere documenten:

Documenten die niet geviseerd zijn door de Conventie, zoals onderhandse akten (tenlasteneming bijlage 32 voor studenten, verklaring op de eer, …) moeten nog steeds gelegaliseerd worden aan het loket van de Ambassade te Rabat of het Consulair Agentschap te Casablanca.

De tenlasteneming (bijlage 32) wordt uitsluitend gelegaliseerd in Casablanca. De legalisatie aanvraag kan gebeuren elke werkdag tussen 8u30 en 12u00. Er dient hiervoor geen afspraak gemaakt te worden.

Alle andere documenten worden gelegaliseerd in Rabat. Stuur het te legaliseren document bij voorkeur eerst per scan naar de ambassade voor verificatie. Neem nadien een online afspraak en meld u persoonlijk aan het loket van de Ambassade te Rabat

De ereconsulaten hebben geen bevoegdheid voor het legaliseren van documenten.

Consulaire rechten per handtekening te legaliseren: zie consulaire tarieven.

Opgelet !

De persoon wiens handtekening wordt gelegaliseerd, dient persoonlijk aanwezig te zijn en in het bezit te zijn van zijn/haar nationale identiteitskaart. Hij/zij tekent het document aan het loket, voor de agent bevoegd voor de legalisatie (het document dus niet op voorhand tekenen). Gelieve het juiste bedrag in contanten te voorzien.