Ambassade en Consulaten van België in Marokko
Home Consulaire diensten Nationaliteit

Nationaliteit

1. Toekenning van de Belgische nationaliteit

Art. 8 van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit ziet voor dat:

Is Belg van rechtswege:

  • het kind geboren in België uit een Belgische ouder,
  • het kind geboren in het buitenland, indien de Belgische ouder geboren is hetzij in België, hetzij in Kongo (vóór 30.06.1960) of in Rwanda of Burundi (vóór 01.07.1962).

DAARENTEGEN is een kind geboren in het buitenland uit een Belgische ouder die zelf in het buitenland geboren is, geen Belg door geboorte.

Als de Belgische ouder (vader/moeder) wenst dat zijn/ haar kind de Belgische nationaliteit verkrijgt, moet hij/zij in dat geval een akte van toekenning van de Belgische nationaliteit ondertekenen binnen de vijf jaar na de geboorte.

 
De Belgische ouder is in de bevolkingsregisters van de Ambassade te Rabat ingeschreven:

De Belgische ouder dient de akte op de Ambassade te ondertekenen. Gelieve ons op voorhand een mail te schrijven naar: Rabat@diplobel.fed.be 

Om de behandeling van uw aanvraag te bespoedigen, zorgt u ervoor alle persoonlijke gegevens van het kind en van beide ouders te vermelden: naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, burgerlijke stand, datum en plaats van het huwelijk, officiële woonplaats, …

 
De Belgische ouder is in België ingeschreven:

Hij/zij dient de akte bij de bevoegde Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van zijn/haar Belgische woonplaats in België te ondertekenen.

 
2. Het verkrijgen van de Belgische nationaliteit

Opgelet, sinds 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk de Belgische nationaliteit aan te vragen vanaf het buitenland.

Om een aanvraag voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit te kunnen indienen moet een vreemdeling wettelijk verblijven in België, sinds een door de wet bepaalde duur, en aan andere voorwaarden inzake socio-ekonomische integratie voldaan.

Het betreft alle keuzeaanvragen (jongeren tussen 18 en 22 jaar, op grond van huwelijk, herkrijging van de Belgische nationaliteit, enz.) en de naturalisatie.