Ambassade en Consulaten van België in Marokko
Home Consulaire diensten Uw inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters

Uw inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters

1. Algemeen

Landgenoten die van plan zijn om zich duurzaam in het buitenland te vestigen (dit betekent, hun officiële hoofdverblijfplaats in het buitenland vestigen), moeten zich uitschrijven bij hun Belgische gemeente en kunnen zich inschrijven in de consulaire bevolkingsregisters van de Ambassade of het Consulaat-Generaal, bevoegd voor hun woonplaats.

De inschrijving is gratis. Ze is niet verplicht maar zeker aan te raden indien u ten volle wenst te genieten van de administratieve dienstverlening van onze consulaire dienst: identiteitskaarten, biometrische paspoorten, akten van burgerlijke stand / van nationaliteit, attesten, deelname aan de parlementsverkiezingen…

Om u in te schrijven moet u over een Marokkaanse verblijfsvergunning beschikken of over de aanvraag ervan (récépissé), tenzij u eveneens de Marokkaanse nationaliteit bezit. De Ambassade of het Consulaat-Generaal komen in deze formaliteiten niet tussen. Voor meer informatie, raadpleeg de website www.service-public.ma, rubriek "Résidents étrangers".

2. Hoe zich inschrijven?

2.1. Online

Het is mogelijk om zich online in te schrijven in onze consulaire bevolkingsregisters via volgende website  : E-CONSUL

Hiervoor heeft u een geldige elektronische Belgische identiteitskaart nodig, de bijhorende PIN en PUK  codes en een kaartlezer, net als alle andere documenten zoals beschreven onder rubriek 2.2.

Indien u de PIN/PUK codes bent verloren, kunt u via de website www.ibz.rrn.fgov.be of via uw gemeente nieuwe codes laten aanmaken.

Gelieve ook te noteren dat de Belgische ambassade in Rabat geen kaartlezers ter beschikking kan stellen van onze burgers.

2.2. Door naar de consulaire dienst te gaan, na een ONLINE AFSPRAAK te maken en met de volgende documenten :

  • Het volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend inschrijvingsformulier (bij minderjarige kinderen : ondertekend door beide ouders).  
  • Een recente pasfoto,
  • Kopie van uw Belgische identiteitskaart of paspoort,
  • Kopie van uw verblijfskaart (of de aanvraag ervan "récépissé de demande"), of van uw Marokkaanse identiteitskaart,
  • Een recent bewijs van woonst (een "certificat de résidence") in het Frans, minder dan 6 maand oud,
  • Enkel als u uit België komt: een bewijs van afvoering uit de gemeentelijke bevolkingsregisters: het formulier "Model 8" afgeleverd door de laatste gemeente waar u in België verbleef of een uittreksel uit het Rijksregister waaruit blijkt dat de u afgevoerd werd uit de bevolkingsregisters. Indien u uit een ander land komt, zal uw dossier opgevraagd worden bij de bevoegde Belgische post,
  • Voor personen ouder dan 18 jaar, het  inschrijvingsformulier voor de parlementsverkiezingen en eventueel het volmachtformulier.
  • Voor de vreemde gezinslid van een ingeschreven Belg, moet de formulier vreemde gezinslid ingevuld worden

Als u woont in de provincies van Marrakech, El Kelaa, Al Haouz, Chichaoua, Ouarzazate of Zagora , dan kan u terecht bij ons ereconsulaat in Marrakech voor uw inschrijvingsdossier, aanvraag voor paspoort (voor volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar zal de opname van de biometrische gegevens gebeuren in Rabat) of aanvragen voor attesten.

Indien u woont in de provincies van Agadir of Tiznit , dan kan u terecht bij ons ereconsulaat in Agadir voor uw inschrijvingsdossier, aanvraag voor paspoort (voor volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar zal de opname van de biometrische gegevens gebeuren in Rabat) of aanvragen voor attesten.

Pas op: deze Consulaten zijn enkel "brievenbussen" en zij zullen daarom uw aanvragen voor bewerking doorsturen naar de Ambassade.

Voor de aanvragen van paspoort van volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar: de aanvraag kan ingediend worden in het ereconsulaat maar nadien dient contact te worden genomen met de Ambassade in Rabat voor een persoonlijke afspraak en opname van biometrische gegevens. De paspoorten kunnen nadien wel opgehaald worden in de ereconsulaten.

3. Inschrijving van pasgeborenen

Voor pasgeborenen, gelieve eerst een e-mail naar volgend adres te sturen : rabat@diplobel.fed.be.

Om uw aanvraag te bespoedigen, gelieve in uw mail alle persoonlijke gegevens van het kind en van de beide ouders (naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, nationaliteit, burgerlijke stand, datum van huwelijk, enz.) op te nemen en een scan van de geapostilleerd geboorteakte te zenden.

 
4. Actualisatie van uw administratief dossier

Eenmaal ingeschreven dient u ons te informeren over elke wijziging in verband met uw burgerlijke stand, nationaliteit, adres, ... Officiële documenten dienen voorgelegd te worden voor de actualisatie van uw wettelijke gegevens. Indien nodig zijn deze documenten vertaald en voorzien van een legalisatie of apostille.

Voor adreswijziging, gebruik dit formulier

 
Al uw persoonsgegevens zijn wettelijk beschermd en worden vertrouwelijk behandeld.

Lees hier de "privacy statement".