Ambassade en Consulaten van België in Marokko
Home Jobs

Jobs

De Ambassade van België in Rabat werft een ervaren chauffeur (M/V) aan

Contract van bepaalde duur 1 jaar in CDI,  mogelijk verlengbaar.

De Ambassade zoekt een chauffeur voor het vervoer van personen (intern of extern aan de Ambassade) of goederen (correspondentie, allerhande materiaal) op bepaalde tijdstippen en naar bepaalde plaatsen met respect voor wie vervoerd wordt en de lokale verkeersregels. Deze persoon staat ook in voor het onderhoud van de voertuigen + het herstellings- en onderhoudsmateriaal.

Wij zoeken een polyvalente persoon die stipt, geduldig en stressbestendig is en die in alle omstandigheden kwaliteitsvol werk kan leveren.

 

FUNCTIEBESCHRIJVING  

Taken verbonden aan de functie :

als « chauffeur » :

- voor elke rit de beste route uitstippelen met behulp van kaarten, gps… rekening houdend met de staat van de wegen, het verkeer, de weersomstandigheden enz.

- personeelsleden of bezoekers naar vergaderingen/externe activiteiten  brengen en ze afhalen door de meest geschikte route te nemen en zo de planning na te leven.

- bezoekers naar de luchthaven te brengen of ze af te halen tijdens en buiten het werkschema (late uren, weekends, ...).

- de noodzakelijke formaliteiten (douane, luchthaven, …) in orde brengen.

- goederen, materiaal, correspondentie, bagage, enz. wegbrengen of ophalen op vaste plaatsen en tijdstippen.

te vervoeren goederen in- of uitladen en personen helpen met het transport van hun bagage en materiaal (ook zwaar).

- de logboeken of andere documenten met betrekking tot de verschillende verplaatsingen invullen.

als «verantwoordelijke voertuigen en daarmee verband houdend  herstellings- en onderhoudsmateriaal» :

- kleine herstellingen uitvoeren en/of de voertuigen naar de garage brengen voor keuring en onderhoud zodat het materiaal in goede staat blijft.

- de voertuigen naar de autokeuring of een vergelijkbare keuringsinstantie brengen.

- dagelijks de voertuigen van binnen en van buiten schoonhouden.

- ervoor zorgen dat er voldoende reserve-, herstellings- en onderhoudsmateriaal beschikbaar is.

- de administratieve formaliteiten in orde brengen om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke documenten aan de eisen voldoen en het voertuig in het verkeer mag worden gebracht (inschrijving van nieuwe voertuigen, verzekering, verkeersbelasting, enz.).

- ervoor zorgen dat de voertuigdocumenten steeds in orde zijn en zich tijdens verplaatsingen in het voertuig bevinden.

als « medewerker technische en/of logistieke ondersteuning» :

- kleine herstellingen of werken uitvoeren (vervangen van lampen, kleine schilderwerken, paketten helpen maken, vlaggen plaatsen of vervangen,…) om het dagelijks functioneren van de post te ondersteunen.

- verhuizen of helpen  verhuizen (bureaus (de)monteren, materiaal naar de archieven of de reserve brengen, enz.).

- dringende boodschappen doen op vraag van een verantwoordelijke.

- kantoormateriaal, papier voor kopieerapparaten, water voor de waterfonteinen, onderhouds- of schoonmaakproducten,… aanvullen

- het materiaal voor vergaderingen voorbereiden en nakijken; beamer, scherm, enz.

 

AANWERVINGS- en COMPETENTIESVOORWAARDEN  

Generieke gedragscompetenties :

- bijdragen aan een goede teamgeest en een goede werksfeer door ideeën en nuttige informatie te delen, naar de mening van anderen te luisteren, deel te nemen aan dienstactiviteiten, bereid te zijn spontaan of op vraag te helpen en de krachten te bundelen.

- de behoeften van de (interne en externe) klanten vooropstellen en een snelle, proactieve, gepersonaliseerde, doeltreffende service bieden (met de vereiste transparantie en integriteit).

- respect tonen voor anderen.

- procedures en instructies aanvaarden.

- Integer handelen, in overeenstemming met de verwachtingen van de post, vertrouwelijkheid en integriteit respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden.

- zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en diverse situaties. Flexibiliteit tonen, want de toegewezen taken en tijdschema’s staan niet vast.

- trachten vooruitgang te boeken in de functie.

- zich inzetten, zich maximaal inspannen om de eigen doelstellingen en die van de dienst en/of post te verwezenlijken. De kwaliteit van ondernomen acties waarborgen.

Kennis, technische competenties :

- een goede kennis van het Frans en het Arabisch dialect (Darija) (schriftelijk en mondeling) is vereist. 

- In bezit zijn van rijbewijs type B.

- vereist diploma: études middelbare studies + nuttige ervaring.

- « certificat de bonne vie et mœurs » (attest goed gedrag en zeden) voorleggen

 

WAT WIJ AANBIEDEN :

- voltijds contract naar lokaal recht van (1) jaar, beginnend op 1 september 2022, mogelijk verlengbaar in vorm contract onbepaalde duur na een positieve evaluatie van de prestaties van de medewerker.

- een bruto-maandsalaris van MAD 7.030,-- (Marokkaanse Dirhams) + MAD 400,-- maandelijkse transportvergoeding + 13de maand

- Gevarieerd werk in een aangename werkomgeving.

 

MODALITEITEN VAN DE KANDIDATUUR

Kandidaten met interesse worden verzocht hun motivatiebrief + CV enkel per e-mail, ten laatste op 23 juli 2022 naar adres : peter.ponjaert@diplobel.fed.be en met enkel vermelding in titel van « Candidature 2022 – Chauffeur ».

 

SELECTIEPROCEDURE

Een eerste selectie zal gebeuren op basis van de motievatiebrieven + CV. Daarna zullen de geselecteerde kandidaten vanaf 26 juli 2022 worden uitgenodigd voor een interview op de Ambassade van België in Rabat.

 

ER ZAL GEEN ENKEL GEVOLG WORDEN GEGEVEN AAN TELEFONISCHE VRAGEN.