Waarschuwing

Vraag uw visum niet aan in een Belgische ambassade of consulaat, als België niet uw bestemming is.

  1. Laatst bijgewerkt op

Vraag uw visum niet aan in een Belgische ambassade of consulaat, als België niet uw bestemming is. België moet uw enkele bestemming* of uw hoofdbestemming** zijn. Anders moet u uw visumaanvraag indienen in een diplomatieke of consulaire post van het land waar u gaat verblijven.

Als uw echte bestemming niet dezefde is als deze vermeld op uw visumaanvraag formulier, loopt u het risico voor terugdrijving aan de buitengrenzen.

Voorbeeld: u brengt een bezoek aan uw familie in Brussel maar u heeft een visum aangevraagd in een consulaat van Spanje want u reist regelmatig naar dit land om beroepsredenen. U riskeert teruggedreven te worden aan de Spaanse buitengrenzen omdat uw bestemming Spanje niet is, en aan de Belgische buitengrenzen omdat het Spaanse consulaat niet bevoegd was voor de afgifte van het visum.

*  Enkele bestemming: U verblijft alleen in België. 
** Hoofdbestemming: U gaat in de loop van één reis in meerdere Schengen Staaten verblijven, maar het hoofddoel van uw reis is België, ofwel verblijft u het langst in België. Als het doel van uw reis en/of de duur van uw verblijf in de bezochte identiek is, dan moet België minstens uw "toegangspoort" tot Schengen zijn. 

Goede praktijk

Een visum geeft geen onvoorwaardelijk toegangsrecht tot de Schengenruimte. Bij uw aankomst zal de grenspolitie in het bijzonder de drie volgende voorwaarden natrekken:

  1. De geldigheid van uw reisdocument en de maximale duur van het verblijf toegestaan door uw visum;
  2. Het doel en de voorwaarden van het verblijf, o.a. uw bestaans- en opvangmiddelen;
  3. Uw echte bestemming.

Zorg er dus voor dat u volgende bewijsstukken binnen handbereik heeft - dus niet in uw koffer - bij elke grensdoorlaatpost:

  • Uw reisdocumenten;
  • De bewijsstukken m.b.t. de voorwaarden van uw verblijf (uitnodigingsbrief, hotelreservatie of onderkomen bij een particulier) en van uw bestaansmiddelen (internationale kredietkaart, reischèques, bewijs van tenlastenneming, baargeld);
  • De bewijsstukken van uw bestemming in de Schengenruimte.