Ambassade en Consulaten van België in Marokko
Home Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

Wie zijn we ?

  • Marokko is een van de eerste partners van België dankzij een samenwerking sedert 1965. België is een van de 4 Lidstaten van de EU die nog goevernementele bijstand aan Marokko verlenen, en de enige die dit uitsluitend onder de vorm van giften doet.
  • België concentreert haar actie op synergie en complementariteit tussen de verschillende kanalen.
  • Het hoofddoel van de Belgische ontwikkelingssamenwerking is het bereiken van een duurzame menselijke ontwikkeling. Dit houdt in het bijdragen tot respect voor de mensenrechten en een duurzame en inclusieve economische groei om de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren, alsmede de socio-economische en socio-culturele ontwikkeling om armoede, uitsluiting en ongelijkheden uit te roeien.

Onze samenwerkingsacties: bilaterale samenwerking 

Onze partners

Evenementen