Ambassade en Consulaten van België in Marokko
Home Wijziging van consulaire jurisdictie

Wijziging van consulaire jurisdictie

Mevrouw, Mijnheer, beste landgenoten,

Wij informeerden u reeds enige tijd geleden dat de Minister van Buitenlandse Zaken beslist heeft om het Consulaat-Generaal van België in Casablanca te sluiten.

De sluiting die aanvankelijk voorzien was op 30/04/2020, werd uitgesteld wegens de Covid-19-pandemie, en is nu vastgesteld op 30/06/2020.

Dit betekent dat u vanaf 01/07/2020 verblijft in de jurisdictie van de Belgische ambassade van Rabat en dat u zich tot de ambassade van België in Rabat dient te wenden voor elke aanvraag.

Wat betekent dit voor u concreet?

 
Moet u zich inschrijven in de Ambassade van Rabat?

Indien u al ingeschreven bent in het Consulaat-Generaal in Casablanca, hoeft u niets te doen. Uw inschrijving en uw dossier zullen automatisch overgeheveld worden naar Rabat.

Indien u nog niet was ingeschreven in Casablanca en u zich wenst in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters, dan kan u zich rechtstreeks inschrijven in Rabat vanaf 1 juli 2020.

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters is noodzakelijk indien u gebruik wenst te maken van de administratieve diensten van onze post (afgifte van identiteitskaarten, paspoorten, opstellen van akten,…).

U vindt de nodige informatie voor de inschrijving in het consulair bevolkingsregister op deze pagina.

 
Inschrijving als kiezer

Het kieswetboek bepaalt dat bij verandering van consulaire beroepspost de inschrijving als kiezer komt te vervallen. U dient zich dus opnieuw te registreren als kiezer.

De nodige documenten en uitleg is terug te vinden op deze pagina

 
Heeft u een identiteitskaart of paspoort nodig?

U kan zich wenden tot de Ambassade in Rabat vanaf 1 juli 2020.

U vindt meer informatie en de aanvraagformulieren van een identiteitskaart en paspoort op deze pagina.

 
Heeft u een akte nodig (burgerlijke stand, nationaliteit)?

Indien u een akte van burgerlijke stand (vaderlijke erkenning) of nationaliteit (toekenning / behoud van de Belgische nationaliteit) dient te verlijden, kan u zich wenden tot de Ambassade in Rabat vanaf 1 juli 2020

De akten die reeds aangevraagd werden, zullen door ons aan Rabat overgemaakt worden. U zal zich dan persoonlijk moeten aanmelden op de ambassade van Rabat om deze te ondertekenen.

 
Heeft u consulaire bijstand nodig?

Belgen in noodsituaties kunnen zich voor consulaire bijstand richten tot de dichtstbijzijnde Belgische ereconsul of tot de Ambassade in Rabat https://morocco.diplomatie.belgium.be/nl/ambassade-en-consulaten.

 
Hoe neemt u contact op met de Belgische ambassade in Rabat?

De contactgegevens van de Ambassade in Rabat zijn voorlopig nog altijd:

4-6, Avenue Mohammed El Fassi
Tour Hassan - B.P.163
10100 Rabat

Na de verhuis van de ambassade naar zijn nieuwe locatie, in principe vanaf begin oktober, zijn de contactgegevens als volgt:

Angle de l’Avenue Mohammed Ben Hassan El Ouazzani et de la Rue Mejjat
10170 Rabat (Souissi)

Tel.: +212 537 26 80 60
Fax: +212 537 76 70 03
E-mail: Rabat@diplobel.fed.be

https://morocco.diplomatie.belgium.be/nl

 

Het Consulaat-Generaal in Casablanca en de Ambassade in Rabat staan natuurlijk tot uw beschikking voor eventuele vragen en bijstand.

Met de meeste hoogachting.

Anne VANDORMAEL
Consul-Generaal