Andere attesten

  1. Zuletzt aktualisiert am

Indien u in de consulaire bevolkingsregisters ingeschreven bent, zal de Ambassade van België in Rabat bepaalde documenten en attesten kunnen afgeven.

Deze documenten worden naar keuze in het Nederlands, Frans of Duits opgesteld.
 

Overzicht van attesten en tarieven
Document Tarief
Attesten van nationaliteit, van woonst, …  Zie consulaire tarieven
Attest van inschrijving
Attest van gezinssamenstelling 
Levensbewijs gratis


U moet altijd uw officiële woonplaats en, in het geval van gezinssamenstelling, die van uw gezinsleden, kunnen bewijzen.

De Ambassade is niet bevoegd om volgende documenten af te geven:

  • Wetscertificaat (huwelijk, echtscheiding, adoptie, andere administratieve akten allerhande). Gelieve u te richten tot de FOD Justitie
  • Uittreksel uit het strafregister of bewijs van goed gedrag en zeden. Gelieve u te richten tot de FOD Justitie
  • Kopieën of uittreksels uit akten van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, overlijden...). Gelieve u te richten tot de Belgische of buitenlandse administratie van de plaats waar de geboorte, huwelijk, enz. heeft plaatsgevonden.