Ambassade en Consulaten van België in Marokko
Home Consulaire diensten Andere attesten

Andere attesten

Indien u in de consulaire bevolkingsregisters ingeschreven bent, zal de Ambassade van België te Rabat bepaalde documenten en attesten kunnen afgeven .

Deze documenten worden naar keuze in het Nederlands, Frans of Duits opgesteld.
 

Document Tarief
Attesten van nationaliteit, van woonst, …  Zie consulaire tarieven
Attest van inschrijving
Attest van gezinssamenstelling 
Levensbewijs gratis

 
U moet altijd uw officiële woonplaats en, in het geval van gezinssamenstelling, die van uw gezinsleden ,kunnen bewijzen.

De Ambassade is NIET bevoegd om volgende documenten af te geven:

  • Wetscertificaat (Huwelijk, echtscheiding, adoptie, andere administratieve akten allerhande). Gelieve u te richten tot de FOD Justitie.
  • Uittreksel uit het strafregister of bewijs van goed gedrag en zeden. Gelieve u te richten tot de FOD Justitie.
  • Kopieën of uittreksels uit akten van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, overlijden...). Gelieve u te richten tot de Belgische of buitenlandse administratie van de plaats waar de geboorte, huwelijk, enz. heeft plaatsgevonden.