Legalisatie van documenten

  1. Zuletzt aktualisiert am

Openbare akten


Het Koninkrijk Marokko is op 30 juni 2016 toegetreden tot het Apostilleverdrag van Den Haag van 5 oktober 1961. Dit verdrag trad voor Marokko in werking op 14 augustus 2016. Vanaf deze datum zijn alle Marokkaanse openbare documenten vrijgesteld van legalisatie.

U moet dus niet meer naar de Ambassade in Rabat komen om uw Marokkaanse documenten te legaliseren! (geboorteakte, huwelijksakte, …)

De bevoegde Marokkaanse overheden brengen nu op deze documenten een “Apostille” aan: dit is een stempel die de handtekening waarmerkt. Hierdoor zijn officiële Marokkaanse documenten direct geldig in België zonder legalisatie.

De Marokkaanse overheid die uw document heeft afgeleverd kan u informeren wie bevoegd is voor de Apostille van uw document. U kan ook de website Apostille.ma raadplegen.
 

Andere documenten


Documenten die niet geviseerd zijn door de Conventie, zoals de tenlasteneming bijlage 32 voor studenten en onderhandse akten zoals een verklaring op de eer, … moeten nog steeds gelegaliseerd worden voor gebruik in België.

De aanvraag tot legalisatie gebeurt aan het loket van de Ambassade in Rabat. Neem hiervoor een online afspraak en meld u persoonlijk en tijdig aan op het moment van afspraak.

De persoon wiens handtekening wordt gelegaliseerd, dient persoonlijk aanwezig te zijn en in het bezit te zijn van zijn/haar nationale identiteitskaart + een kopij. Hij/zij tekent het document aan het loket voor de agent bevoegd voor de legalisatie (het document dus niet op voorhand tekenen).

De consulaire rechten per te legaliseren handtekening bedragen: zie consulaire tarieven.

Gelieve het juiste bedrag in contanten te voorzien.

De legalisatie gebeurt digitaal en de aanvrager ontvangt de QR-code en dossiernummer per mail. De originele tenlasteneming bijlage 32 wordt na legalisatie aan de aanvrager teruggeven.

De ereconsulaten hebben geen bevoegdheid voor het legaliseren van documenten.