Visumaanvragen

 1. Zuletzt aktualisiert am

Voor meer informatie en de voorwaarden om naar België te reizen kunt u terecht op de website van info-coronavirus

Visumaanvragen worden in het buitenland behandeld door diplomatieke en consulaire beroepsposten. Dit gebeurt in opdracht van de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde autoriteit voor toegang tot en verblijf op het Belgisch territorium.

Alle informatie over de geldende reglementering en procedures is te vinden op de website van Dienst Vreemdelingenzaken.

In Marokko behandelt het Consulaat van België in Rabat de meeste visumaanvragen voor verblijven van korte en lange duur in samenwerking met TLS contact. Enkel de aanvragers met een diplomatiek- of dienstenpaspoort kunnen zich rechtstreeks richten tot de Ambassade van België in Rabat.

Het consulaat in  Rabat werkt voor de visumaanvragen in Marokko samen met de outsourcing firma TLS Contact. Deze firma coördineert volgende stappen binnen het proces:

 • registratie van de visumaanvraag;
 • ontvangst van de gevraagde documenten;
 • afname van de biometrische gegevens van de aanvrager;
 • opvolging gedurende het proces van behandeling van de aanvraag: de aanvrager wordt gecontacteerd door TLS indien bijkomende documenten gevraagd worden, het paspoort kan desgevallend teruggevraagd worden tijdens behandeling,…
 • aflevering van het dossier aan de aanvrager nadat het behandeld werd. Op dit moment worden de originele documenten teruggegeven + het paspoort met desgevallend het visum, of, indien een visum geweigerd werd, bevat het dossier de notificatie van weigering met informatie over de mogelijkheden om tegen de beslissing in beroep te gaan.

De kantoren van TLS Contact bevinden zich op volgend adres:

42, boulevard Abdelmoumen, immeuble Walili Street, Casablanca
Tramhalte: Station Wafasalaf

De openingsuren van TLS Contact zijn

 • Voor indienen van visumaanvragen: maandag tot vrijdag, van 8.00 u tot 13.00 u (volgens het uur dat gekozen werd voor de afspraak). Een afspraak op zaterdagochtend is mogelijk mits betaling van het door TLS vastgestelde supplement.
 • Voor het afhalen van paspoorten: maandag tot vrijdag, van 8.00 u tot 16.30 u

De site van TLS informeert over:

 • algemene informatie over de visumaanvragen bij TLS
 • informatie over de procedure voor registratie
 • informatie over de voor te leggen documenten voor de verschillende type visa
 • inlichtingen betreffende de status van uw aanvraag (via uw account TLS)

Het consulaat geeft geen inlichtingen over de status van de aanvraag. TLS contacteert de aanvragers om paspoort op te halen op het einde van de procedure.

Opvolging van dossier kan via account TLS of via de site DVZ.

In geval van weigering: de beslissing tot weigering wordt niet genomen door het consulaat maar door de Belgische autoriteiten die bevoegd zijn voor toegang tot en verblijf op het territorium. Het consulaat levert geen enkele commentaar bij de weigering, noch aan het loket, noch telefonisch of schriftelijk.

De aanvrager kan beroep aantekenen op de beslissing. Deze procedure staat uitgelegd op de weigeringsnotificatie. Ofwel kan de aanvrager een nieuwe aanvraag indienen. Voor alle vragen over uw dossier: e-mail: infodesk@ibz.fgov.be

In overeenstemming met de Visa Code, behoudt iedere visumaanvrager het recht zijn/haar visumaanvraag rechtstreeks in te dienen bij de Belgische Ambassade of het Belgische Consulaat bevoegd voor zijn plaats van residentie. In dat geval wordt de visumaanvrager verzocht op voorhand via email een afspraak te maken bij de betrokken missie.